پ
پ

پایگاه خبری فرهنگی حوزه مشق ( اختصاصی در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی و حمایت از اهالی قلم )

فلسفه ی مجموعه ی حوزه ی مشق

ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

شناسایی افراد مستعد در حوزه ی فرهنگ و هنر

حمایت و معرفی هرچه بهتر هنرمندان به جامعه

انتشار اخبار روز دنیای فرهنگ و هنر

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: استاد فردین احمدی

سردبیر: زهرا امینی

هیئت تحریریه: فردین احمدی، بهجت محمدی، عیسی عباسی، زهرا امینی، زهره یوسفی، جلال چراغی، سمانه شفیع آبادی، پروانه منصوری، الهه احمدی، سیما حبیبی، سمیرا قنبرزاده، مریم صدری، محبوبه کرم پور، ریحانه آگاه، سمیرا رحیم زاده، نگار عبدالمجیدی.

خبرنگار: مهسا ایمانی، ملیکا شیاسی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.