برچسب » استقللال

بهترین استفاده از بازیکنانی مثل ارسلان و بابک تعویضی بودنه……..
11 ماه قبل

بهترین استفاده از بازیکنانی مثل ارسلان و بابک تعویضی بودنه……..

بازیکنانی انرژیک و تکنیکی که میتونن گره بازی رو باز کنن ، فراموش نکنیم بهترین عملکرد ارسلان تو فصل اول حضورش در استقلال موقعی بود که تعویضی به زمین میومد. فردین احمدی